Privacy / ANBI

Gegevensbescherming

De Vereniging KunstKring Ruurlo houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover vind je in onze Privacyverklaring

Privacy verklaring

ANBI-status

De Vereniging KunstKring Ruurlo heeft de ANBI-status:

  • We zijn erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften, donaties en schenkingen aan onze vereniging aftrekbaar zijn voor de belastingen!
  • Vergroot het effect van een schenking.
  • Als de KunstKring Ruurlo de inkomsten uit giften kan verhogen, kunnen we de bestaande activiteiten van onze vereniging voor een nog bredere doelgroep bereikbaar maken met bijvoorbeeld lagere prijzen. Ook kunnen we nieuwe activiteiten aan onze programma’s toevoegen.

Voordelen voor jou en voor ons

  • Het gehele bedrag dat je schenkt aan onze vereniging komt ten goede van onze activiteiten, zonder aftrek van belasting.
  • Als particulier kun je een schenking of donatie aan onze culturele ANBI aftrekken bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Voor een culturele ANBI mag je de gift verhogen met 25% en er is geen drempel en geen maximum aan gesteld. De verhoging is wel gemaximeerd op € 1250.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, kunnen 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Advies

Wil je meer weten over de wijze waarop je onze vereniging met een gift, donatie of schenking kunt ondersteunen, dan kan onze penningmeester je daarbij helpen: stuur een e-mail naar de penningmeester.

penningmeester@kunstkringruurlo.nl

Wettelijke publicatieplicht ANBI

Om de ANBI-status te behouden voldoen wij aan de publicatieplicht, waarbij de volgende gegevens vereist zijn: