Vacatures bij de KunstKring

     

Vrijwel alle werkgroepen en ook het bestuur zien graag nieuwe enthousiaste mensen, die hun team komen versterken. Voor alle werkgroepen staan de taken hieronder in grove lijnen beschreven. Het is wel nodig dat je goed je weg kunt vinden op internet en goed kunt samenwerken. Je hoeft niet per se tot een werkgroep te horen om een of meer taken te kunnen doen. Kijk eens of er bij de onderstaande vacatures iets bij is voor jou. Zo ja bel en/of mail naar het adres dat er bij staat voor informatie of om een afspraak te maken.

 

Iedereen die lid is van een werkgroep én tevens lid van de KunstKring mag gratis naar alle lezingen en concerten!

Vacature vrijwilligers Kunst in de Kinderschoenen

Kunst in de Kinderschoenen
Sinds 2006 organiseert de KunstKring ieder jaar na de herfstvakantie creatieve lessen voor de leerlingen van groep 7 van alle basisscholen in Ruurlo naar aanleiding van het leven en het werk van een kunstenaar of een kunststroming. Na lessen op school door de eigen leerkrachten rond het thema gaan alle kinderen er ook zelf creatief mee aan de slag; ze komen daarvoor naar ons eigen atelier in het Kulturhus. Het project wordt afgesloten met een tentoonstelling in november op de bovenverdieping van het Kulturhus in Ruurlo. Deze tentoonstelling wordt feestelijk geopend in het bijzijn van alle leerlingen, ouders, leerkrachten, leden van de KunstKring en belangstellenden.

Vrijwilligers van de KunstKring helpen de kinderen gedurende twee dagdelen per school met het maken van een mooi kunstwerk rond het thema van dat jaar. De kinderen worden daarbij verdeeld in twee, drie of vier kleine groepen. Er zijn ongeveer 20 vrijwilligers actief, die al aan het begin van het jaar onderwerpen bedenken en die ook uitproberen. Om dit jaar ook de leerlingen erbij te kunnen betrekken die vorig schooljaar niet konden komen in verband met corona, zijn we op zoek naar extra vrijwilligers. Het thema is dit jaar Hundertwasser.

Enthousiast geworden? Voor meer informatie of aanmelden als vrijwilliger kun je contact opnemen met Lieneke Tanis, tel: 06-51609497


Penningmeester
In verband met het bereiken van de statutaire termijn zoeken wij met spoed een opvolger voor onze huidige penningmeester.
 
De taken en bevoegdheden van de Penningmeester zijn: 

 • Is lid van het Dagelijks Bestuur
 • Houdt de financiële administratie bij
 • Stelt de begroting, de balans en het financiële jaarverslag op
 • Stelt financiële overzichten op voor diverse werkgroepen

Gezien de omvang van dit takenpakket is het ook mogelijk om de taken op te splitsen in twee pakketten:

 • De penningmeester, die deel uit maakt van het bestuur en die de vergaderingen bijwoont. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor het financiële beleid en informeert de ‘boekhouder’ over bestuursbesluiten.
 • De boekhouder, die alle boekhoudkundige taken op zich neemt, boekt kosten en opbrengsten in een boekhoudpakket en maakt de jaarverslagen. Maakt waar nodig overzichten en verstrekt die aan de penningmeester.
 • De functies van penningmeester en boekhouder kunnen ook door één persoon worden uitgevoerd, zoals dit tot nu toe gebruikelijk was.

Heb je verstand van geldzaken en vind je het leuk om in teamverband in een creatieve omgeving mee te werken?
Bel dan voor meer informatie met de huidige penningmeester Fred Rötgers 06-53915066 of stuur een mail naar penningmeester@kunstkringruurlo.nl


Vacatures werkgroep Cursussen
De werkgroep Cursussen organiseert jaarlijks ongeveer 12 cursussen en daarnaast nog een aantal workshops. Jaarlijks wordt er een ook expositie georganiseerd van werk van de cursisten van het afgelopen seizoen. We zijn op zoek naar drie enthousiaste nieuwe vrijwilligers, die het team van de werkgroep willen komen versterken en interesse hebben voor één van de volgende taken:

 1. De interne communicatie: inboeken van de aanmeldingen voor een cursus in een Excel document en dit ook doorboeken naar een financiële spreadsheet. Wij werken hiermee in een online programma. Ervaring met excel is een pré. Deze deeltaak is inmiddels ingevuld.
 2. De externe communicatie: toezien dat de website pagina van de cursussen up-to-date blijft, en bij wijzigingen van een cursus dit direct door te geven aan de webmaster van de cursussen, te zorgen dat teksten worden aangepast en erop toe te zien dat er op tijd gecommuniceerd wordt in onze Nieuwsbrief en persuitingen. We zoeken iemand die samen met de cursus- coördinator conceptteksten kan maken voor onze tekstschrijver, die het verder uitwerkt voor publicatie in persberichten, onze nieuwsbrief en de jaarlijkse programmakrant. Goede beheersing van de Nederlandse taal is welkom.
 3. Relatiebeheer: de lopende cursussen regelmatig bezoeken en zo het contact onderhouden met cursisten en docenten.

Deze deeltaken zullen onder eindverantwoording en in samenwerking met de cursuscoördinator uitgevoerd worden.
Voor meer informatie over deze functies kun je contact opnemen met Lieneke Tanis, cursuscoördinator, 06-51609497 of mail naar cursusadministratie@kunstkringruurlo.nl


Lid werkgroep faciliteiten
Voor concerten, lezingen en sommige andere activiteiten worden allerlei werkzaamheden gedaan. De werkgroep faciliteiten vergadert niet.  

 • Wil je de foyer en de zaal gezellig inrichten en opruimen? Kun je goed je handen uit de mouwen steken? Voor het inrichten en opruimen van de theaterzaal voor lezingen en concerten zoeken we nog enkele flinke mensen. Als je mee hebt geholpen aan een activiteit, mag je dat concert of lezing vanzelfsprekend gratis bezoeken.

Heb je belangstelling om in deze gezellige groep mee te werken, bel dan met Henk Veenstra, 0573-459107 of mail naar faciliteiten@kunstkringruurlo.nl.


Licht en geluid vrijwilliger voor de theaterzaal
Bij diverse activiteiten zoals muziek en lezingen wordt de zaal en podium verlicht om de sfeer van een theater te scheppen. Bij de ontvangst van artiesten moeten licht en geluid met ze afgestemd worden. Er is een truss met schijnwerpers maar ook los te plaatsen ledlampen. Met bedieningspanelen kunnen deze bediend worden. Er is een geluidsinstallatie en er zijn microfoons en headsets. Het werken met artiesten is een leuke bezigheid, je kunt er wat van leren en je hoort de mooiste muziek van dichtbij!

Wij zoeken met grote spoed mensen, die:    

 • ledlampen en bekabeling willen aansluiten aan de bedieningspanelen voorafgaande aan de activiteiten.
 • de lichtregeling bedienen of leren bedienen tijdens o.a. uitvoeringen van concerten en lezingen.
 • de microfoons en de geluidsinstallatie bedienen en of leren bedienen en voor artiesten en sprekers klaarzetten.

Als je een beetje technisch bent meld je dan aan bij Louis Swart: tel. 0573-421787 of mail naar presentaties@kunstkringruurlo.nl