Vereniging KunstKring Ruurlo

De Vereniging KunstKring Ruurlo heeft zich tot doel gesteld cultuur dichter bij de mensen uit de regio te brengen.

De Vereniging KunstKring Ruurlo

Met meer dan 300 leden is de KunstKring Ruurlo een vereniging die ertoe doet. Veel van die leden zijn ook actief binnen de vereniging als vrijwilliger.

Wat we doen

Jaarlijks worden meerdere programma’s ontwikkeld met muziek, exposities, cursussen en lezingen.

Door het jaar heen bieden we een breed scala van activiteiten, zoals:

 • Muziek: een serie concerten in Ruurlo, doorgaans gehouden in de Theaterzaal van het Kulturhus
 • Cursussen: een breed programma dat naar behoefte en belangstelling wordt samengesteld
 • Exposities: telkens wisselende exposities op de bovenetage van het Kulturhus
 • Lezingen: iedere maand een lezing over een cultureel of populair-wetenschappelijk onderwerp in de Theaterzaal van het Kulturhus
 • Kunst in de Kinderschoenen: een jaarlijks project waarin kinderen kennis maken met kunst
 • Kerst-Inn: een Ruurlose traditie met een jaarlijkse kerstviering in de Dorpskerk

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze Nieuwsbrief

Vrijwilligers en bestuur

De KunstKring Ruurlo is een vereniging van vrijwilligers. Zonder de inzet van die vrijwilligers zou onze vereniging niet kunnen bestaan.

 • Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Er worden geen beloningen en vacatiegelden verstrekt. Onkosten worden uitsluitend vergoed tegen overlegging van kassabonnen of facturen.
 • Het bestuur bestaat uit 5 personen die naast hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totaal van de vereniging ieder een speciaal aandachtsgebied hebben.
 • Heb je belangstelling voor een van die leuke taken bij de KunstKring? Kijk dan eens op onze vacature pagina!
 • Lid worden kan natuurlijk ook, ga dan naar lid worden.

Gegevensbescherming

De Vereniging KunstKring Ruurlo houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover vind je in onze Privacyverklaring.

ANBI-status

De Vereniging KunstKring Ruurlo heeft de ANBI-status

 • We zijn erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften, donaties en schenkingen aan onze vereniging aftrekbaar zijn voor de belastingen!
 • Vergroot het effect van uw schenking
 • Als de KunstKring Ruurlo de inkomsten uit giften kan verhogen, kunnen we de bestaande activiteiten van onze vereniging voor een nog bredere doelgroep bereikbaar maken met bijvoorbeeld lagere prijzen. Ook kunnen we nieuwe activiteiten aan onze programma’s toevoegen.
Voordelen voor u en voor ons
 • Het gehele bedrag dat u toekent aan onze vereniging komt ten goede van onze activiteiten, zonder aftrek van belasting.
 • Als particulier kunt u uw schenking of donatie aan onze culturele ANBI aftrekken bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Voor een culturele ANBI mag u de gift verhogen met 25% en er is geen drempel en geen maximum gesteld. De verhoging is wel gemaximeerd op € 1250.
 • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, kunnen 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Advies

Wilt u meer weten over de wijze waarop u onze vereniging met een gift, donatie of schenking kunt ondersteunen, dan kan onze penningmeester u daarbij helpen: Fred Rötgers, tel. of e-mail naar penningmeester@kunstkringruurlo.nl.

Wettelijke publicatieplicht ANBI

Om de ANBI-status te behouden voldoen wij aan de publicatieplicht, waarbij de volgende gegevens vereist zijn:

Jaarverslag Bestuur KunstKring Ruurlo 2020
Meer informatie op: www.anbi.nl