Kijk op eigen werk

Thema avonden op 6 dinsdagen
voor (amateur)kunstenaars
2023: 7 mrt, 23 mei, 26 sept en 28 nov
2024: 23 jan, 26 mrt en 28 mei
Aanvang 19.30 uur
Locatie: grote zaal Kulturhus Ruurlo
Kosten € 20

Zoals je misschien weet zijn de (amateur)kunstenaars van kunstkring B-Art per 1 januari 2022 aangehaakt bij onze vereniging. Zij waren gewend om regelmatig bij elkaar te komen om eigen werk te bespreken. De bijeenkomsten werden ‘thema bijeenkomsten’ genoemd. Zij gaan vanaf dit jaar door in het Kulturhus in Ruurlo en gaan ‘Kijk op eigen werk’ heten. Gewoonlijk is er geen docent aanwezig. Men bespreekt elkaars werk om zodoende meer kennis en inzicht te verkrijgen. Soms wordt er wel een deskundige uitgenodigd.
Mensen die graag aan deze avonden willen deelnemen kunnen zich aanmelden. Er zijn zes avonden gereserveerd en je schrijft je in voor alle zes tegelijk voor € 20. Nadat je je hebt aangemeld krijg je van coördinator Marion Schmitz een bevestiging waarop onder andere staat op welk bankrekeningnummer je het bedrag kunt overmaken.
Klik voor aanmelden bovenaan op de blauwe knop Aanmelden.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de coördinator Marion Schmitz, tel. 06 12234433
of stuur een e-mail naar onzekunstenaars@kunstkringruurlo.nl

Lees verder….

foto René Appels

 

Foto René Appels

  

Hoe werkt ‘Kijk op eigen werk’? Wat kun je verwachten?
We bespreken ons werk aan de hand van een tevoren vastgelegd thema. Je neemt een zelfgemaakt werkstuk (of foto) mee dat in kleine groepjes, aan de hand van aangereikte vragen, met elkaar besproken wordt. Dit jaar gaat het thema over de uitgangspunten die je hebt bij je werk. Van waaruit werk jij? Wat is je inspiratiebron? Daar besteden wij alle vier de bijeenkomsten aan, maar steeds weer met een iets andere aanpak. Er is geen vaste docent, maar een sub groepje van kunstenaars bereidt het thema voor. Op de bijeenkomst wordt eerst een inleiding gegeven door degene, of het groepje, die een thema heeft voorbereid. Daarna komt een opdracht voor de bespreking van ieders meegenomen werk in de sub groepjes, daarna een plenaire bespreking over wat is opgevallen in de kleine groepjes aan overeenkomsten en verschillen van werkwijze. Daar kunnen leerpunten uit voortkomen.
Kijk op eigen werk is in 2023: 7 mrt, 23 mei, 26 sept en 28 nov en in 2024: 23 jan, 26 mrt en 28 mei, om 19.30 uur in de grote zaal van het Kulturhus.

         

De Vereniging KunstKring Ruurlo houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming