Vrijwilligers

Binnen de KunstKring hebben wij meerdere werkgroepen waarin vrijwilligers actief zijn

Wie komt ons versterken?

Vrijwilligers zijn het hart van de KunstKring

Bij welke werkgroep zou jij je willen aansluiten? Ook als we hiervoor op dit moment geen vacatures vermelden, kun je meedoen. Laat het ons weten, neem contact op met de werkgroep!

Werkgroep PR & Communicatie

De werkgroep PR en communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie-uitingen van de KunstKring. Zo verzorgt de werkgroep onder andere de inhoud van de website, sociale media kanalen, digitale nieuwsbrieven en persberichten. Ook draagt de werkgroep bij aan het vergroten van de naamsbekendheid in de regio door het maken van de Programmakrant en andere Pr uitingen.

Heb je belangstelling? Kijk bij onze vacatures of, neem contact op met de werkgroep PR en Communicatie

Werkgroep Muziek

De werkgroep Muziek organiseert concerten en muzikale evenementen voor publiek in Ruurlo en wijde omgeving. De Werkgroep biedt een podium aan gevestigde en opkomende artiesten en zelfs aan piepjong talent. En altijd met musici van hoog niveau.
Het aanbod varieert van klassieke concerten tot wereldmuziek jazz. De Werkgroep selecteert en boekt de musici en zorgt voor de promotie en de organisatie van het concert. De concerten vinden meestal plaats in de Theater zaal van het Kulturhus in Ruurlo. Af en toe wordt gekozen voor een bijzondere locatie, zoals de Dorpskerk of het terras van pannenkoekboerderij De Heikamp.

Heb je belangstelling? Kijk bij onze vacatures of, neem contact op met de werkgroep Muziek

Werkgroep Lezingen

De werkgroep Lezingen organiseert lezingen over uiteenlopende onderwerpen over kunst en cultuur. Ze worden gegeven door deskundige sprekers en vinden plaats in de grote zaal van het Kulturhus Ruurlo. De Werkgroep selecteert de onderwerpen en sprekers en verzorgt de promotie en de organisatie van de lezingen. De onderwerpen variëren van kunsthistorie, literatuur, cybercrime, architectuur, reizen en films. Met de lezingen biedt de Werkgroep een verdieping en verbreding van kennis en inzicht op velerlei gebieden. In de zaal is ringleiding aanwezig, zodat niemand een woord hoeft te missen.

Heb je belangstelling? Kijk bij onze vacatures of, neem contact op met de werkgroep Lezingen

Werkgroep Cursussen

De werkgroep Cursussen organiseert diverse creatieve cursussen en workshops. De cursussen worden voornamelijk in het Kulturhus gegeven door professionele docenten. Bij voldoende aanmeldingen worden cursussen georganiseerd voor beginners en gevorderden. Het aanbod van cursussen is heel breed. Het gaat van schilderen en beeldhouwen tot kant breien of eieren beschilderen. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en kunst te beleven op een actieve manier. De Werkgroep bedenkt het cursus aanbod en zorgt voor het contracteren van de docenten. De Werkgroep zorgt ook voor het contact met de cursisten en deelt de groepen in. Bij voldoende aanmeldingen gaan de cursussen door.

Heb je belangstelling? Kijk bij onze vacatures of, neem contact op met de werkgroep Cursussen

Werkgroep Exposities

De werkgroep Exposities van KunstKring Ruurlo organiseert jaarlijks verschillende exposities in het Kulturhus in Ruurlo. Ze tonen werken van lokale en regionale kunstenaars, van zowel professionals als amateurs. Er wordt zorgvuldig geselecteerd welke werken er getoond worden, zodat er een gevarieerde en interessante tentoonstelling ontstaat. De Werkgroep verzorgt samen met de exposerende kunstenaar de inrichting van de tentoonstellingsruimtes. Welke schilderijen hangen we waar en waar plaatsen we eventueel driedimensionale beelden. Naast exposities in het Kulturhus worden ook bijzondere exposities georganiseerd voor de leden van Onze Kunstenaars. Met deze exposities wil de KunstKring kunst dichterbij de mensen brengen en laten zien dat er veel talent aanwezig is in de regio.

Heb je belangstelling? Kijk bij onze vacatures of, neem contact op met de werkgroep Exposities

Werkgroep Zaalinrichting

De werkgroep Zaalinrichting zorgt voor de inrichting van de zaal waar de concerten worden gehouden. Hierbij wordt rekening gehouden met de akoestiek, de benodigde apparatuur en het comfort van de bezoekers. Ook wordt er gekeken naar de uitstraling van de zaal en de aankleding van het podium. Door hun expertise en oog voor detail, zorgt de werkgroep Zaalinrichting voor een optimale setting waarin muzikanten en bezoekers kunnen genieten van prachtige concerten.

Heb je belangstelling? Kijk bij onze vacatures of, neem contact op met de werkgroep Zaalinrichting

Werkgroep Kunst in de Kinderschoenen

De werkgroep Kunst in de Kinderschoenen organiseert creatieve lessen voor leerlingen van groep 7 op basisscholen in Ruurlo. Elk jaar wordt er een kunststroming of het leven en werk van een kunstenaar als thema genomen. De KunstKring Ruurlo zorgt voor informatie over het thema, waarna vrijwilligers van de Kunst in de Kinderschoenen de kinderen helpen bij het maken van een kunstwerk. Het doel van het project is om kinderen op een onbevangen manier kennis te laten maken met kunst, en te laten zien dat kunst niet moeilijk is, maar juist leuk en uitdagend. Eind november wordt er een tentoonstelling van de werkstukken georganiseerd.

Heb je belangstelling? Kijk bij onze vacatures of, neem contact op met de Werkgroep Kunst in de Kinderschoenen

Werkgroep Website

De werkgroep website van KunstKring Ruurlo houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van de website van de KunstKring Ruurlo. Dit omvat taken zoals het maken van webpagina’s, het beheren van de inhoud en het verbeteren van de functionaliteit en gebruikerservaring van de website. Het doel is om de website van KunstKring Ruurlo actueel te houden en een aantrekkelijke en gemakkelijk te gebruiken bron te bieden voor informatie over de activiteiten van de KunstKring.

Heb je belangstelling? Kijk bij onze vacatures of, neem contact op met de werkgroep Website

Werkgroep Catering

De werkgroep Catering is verantwoordelijk voor de catering bij concerten, lezingen, de opening van 6-wekelijkse exposities, de ALV en de Nieuwjaarsreceptie, en de openings- en sluitingsdag/evaluatie van het project Berkellandse Atelierroute. De groep is beschikbaar voor het verzorgen van de catering, inclusief bemensing, en kunnen in overleg de inkoop regelen als dit uiterlijk 1 week voor het evenement wordt doorgegeven middels een projectplan. Het raamwerk laat ruimte voor individuele vrijwilligers van Catering om op persoonlijke titel beschikbaar te zijn voor een activiteit die door een werkgroep wordt georganiseerd.

Heb je belangstelling? Kijk bij onze vacatures of, neem contact op met de werkgroep Catering

Werkgroep Bijzondere Activiteiten

Onder de werkgroep Bijzondere Activiteiten vallen op dit moment (voorjaar 2023): Kijk op eigen werk, creatieve inloop voor senioren, workshops in de zomer, exposities buiten het Kulturhus, open atelier, excursies, museumbezoek. De Werkgroep organiseert op eigen initiatief activiteiten waaraan behoefte is en die buiten de gangbare programmering vallen. De Werkgroep kan, op verzoek van andere werkgroepen of organisaties, ondersteuning bieden. De Werkgroep bedenkt en organiseert activiteiten en zorgt voor het contracteren van de docenten. De Werkgroep zorgt ook voor het contact met de deelnemers en deelt de groepen in. Bij voldoende aanmeldingen gaan de workshops door.

Heb je belangstelling? Kijk bij onze vacatures of, neem contact op met de werkgroep Bijzondere Activiteiten