Vacatures

Vrijwel alle werkgroepen en ook het bestuur zien graag nieuwe enthousiaste mensen, die hun team komen versterken.

WIE KOMT ONS VERSTERKEN

Actuele Vacatures

Kijk eens of er bij de onderstaande vacatures iets bij is voor jou. Zo ja bel en/of mail naar het adres dat er bij staat voor informatie of om een afspraak te maken. Vrijwilligers die tevens lid zijn van de KunstKring hebben gratis toegang tot onze concerten en lezingen!

Vacatures werkgroep Cursussen

De werkgroep Cursussen organiseert jaarlijks cursussen en een aantal workshops. Om het vele werk te verlichten dat bij het organiseren van het cursuspakket komt kijken zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die de Werkgroep willen versterken. Het kunnen praktisch ingestelde mensen zijn die de lesruimtes inrichten en gevoel hebben voor de wensen van cursisten en mensen die meedenken bij het samenstellen van het pakket. Beide tegelijk is ook prima.

Degene die interesse hebben moeten (goed) kunnen samenwerken in een groep, gevoel hebben voor marketing en voor wat er in de wereld van kunst en cultuur gebeurt. Goede computer vaardigheden zijn eigenlijk wel noodzakelijk. Er wordt ongeveer één keer per maand vergaderd.

Contactpersoon: Peter Barendse
Neem contact op met de werkgroep Cursussen

Vacature werkgroep PR & Communicatie

Voor het onder de aandacht brengen van alle activiteiten van onze vereniging zoeken we met spoed enkele mensen die de Nederlandse taal goed beheersen en teksten kunnen schrijven.

Wij verwachten dat je:

  • Samen met de huidige PR groep leden bijdragen levert aan onze website, nieuwsbrief, persberichten en culturele agenda.
  • Gevoel hebt voor lay-out.
  • Kritisch onze communicatie uitingen beoordeelt.
  • Meedoet met de vergaderingen van onze werkgroep (1x per maand).
  • Het leuk vindt om mee te werken in een succesvolle culturele vrijwilligersorganisatie.

Het is fijn als je ook een goed gevoel voor marketing hebt, waarbij je weet hoe je een product aan de man brengt en/of hoe je de boodschap brengt.

Contactpersoon: André Lammers
Neem contact op met de werkgroep PR & Communicatie

Voor de exposities die de KunstKring organiseert zoeken we met spoed helpende handjes, zowel bij de inrichting als bij de organisatie die aan de inrichting van de exposities voorafgaat.

 

Vacature werkgroep Exposities

Het gaat niet alleen om de exposities in het Kulturhus, die elke zes weken worden vernieuwd, maar ook om de AtelierRoute Berkelland die om het jaar door de werkgroep georganiseerd wordt. De Atelierroute staat voor Pinksteren 2024 op het programma, maar na de zomervakantie beginnen we al met de organisatie.

Zo’n 90 kunstenaars doen er aan mee, verdeeld over ruim vijftig ateliers. Het inrichten doen de kunstenaars zelf en in de grote zaal richt de Expositiegroep een overzichtstentoonstelling in met één kunstwerk van alle kunstenaars. Het is een feestelijk gebeuren, maar kost behoorlijk veel tijd aan voorbereiding.

Voor augustus dit jaar staat een tentoonstelling in de Dorpskerk gepland. Daar komen werken van ruim twintig kunstenaars, allen lid van de KunstKring, te hangen en te staan. Het is de eerste keer in de kerk.

De Expositiegroep vergadert zo min mogelijk; voornamelijk voor het maken van afspraken en het afstemmen van de werkzaamheden. De groep richt zich vooral op het inrichten van de expo’s.

We verwachten van degene die belangstelling heeft dat hij/zij goed kan samenwerken, min of meer verstand heeft van kunst, bereid is om – zo nodig – dingen te leren en kennis te delen en handig is op de computer.

Contactpersoon: Wil Martens
Neem contact op met de werkgroep Exposities

Vacature Kunst in de Kinderschoenen

De werkgroep Kunst in de Kinderschoenen is op zoek naar enkele mensen die zich willen inzetten voor het jaarlijks terugkerende project Kunst in de Kinderschoenen.

Het project wordt in november georganiseerd voor groep 7 van alle basisscholen in Ruurlo. Het doel van het project is om kinderen op een onbevangen manier kennis te laten maken met kunst. Aan de hand van een thema werken de kinderen twee ochtenden aan een kunstwerk. Vrijwilligers staan hen bij met raad en daad. Het project wordt jaarlijks gedurende 5 weken na de herfstvakantie georganiseerd voor alle groepen zeven van de basisscholen van Ruurlo. De kinderen komen op maandag- en vrijdagochtend naar het Kulturhus en dat is altijd een feestje. De groepen krijgen verschillende opdrachten. De voorbereidingen zijn al begonnen, als je wilt meedoen kun je samenwerken met ervaren vrijwilligers.

Contactpersoon: Isabelle Langeveld
Neem contact op met de werkgroep Bijzondere activiteiten

Vacature werkgroep Zaalinrichting

De grote zaal in het Kulturhus wordt voor concerten, lezingen en andere activiteiten speciaal ingericht.

  • Voor die werkzaamheden zoeken we met spoed enkele mensen. Ben je handig en steek je de handen graag uit de mouwen ? Dan ben je in deze werkgroep van grote waarde.
  • Help je mee bij een concert of lezing dan mag je die vanzelfsprekend gratis bijwonen.
  • De mensen die de zaal inrichten wordt gevraagd te komen als de zaal ingericht moet worden. Er wordt niet vergaderd.

Contactpersoon: Fred Rötgers
Neem contact op met de werkgroep Zaalinrichting