Monumentenzorg Zutphen

Spreker: Marc à Campo, architect, bestuurslid Wijnhuisfonds
Vrijdag 14 april 2023
Theaterzaal Kulturhus – 20.00 uur
Toegangskaart € 10,00 (pinnen mogelijk)
Verkoop via deze website of aan de kassa
Jeugd t/m 18 jaar gratis

Vooruitgang of mode?

In Ruurlo zijn in de afgelopen decennia veel karakteristieke en oude gebouwen gesloopt. Bijvoorbeeld het eerste en het tweede gemeentehuis, de St Willibrordusschool, de mooie oude bakkerij op de hoek van de Domineesteeg en nog heel veel meer gebouwen. In Zutphen doen ze dat anders, daar begrepen ze in de twintiger jaren van de vorige eeuw dat het anders moest. Daar werd in 1927 het Wijnhuisfonds opgericht en is daarmee een van de oudste instellingen voor monumentenbehoud in Nederland: het is sindsdien zeer actief.
Het Wijnhuisfonds heeft hart voor het historische karakter van Zutphen. De doelstelling is niet voor niets: “De bevordering van het stedelijk schoon in Zutphen door zorg voor instandhouding van hetgeen aldaar van belang is uit het oogpunt van geschiedenis of kunst”. In de praktijk betekent dat:
• het verwerven en restaureren van verwaarloosde of anderszins in de knel komende panden;
• het verhuren van monumentale woningen en bedrijfsruimten (en heel soms verkopen daarvan);
• het zorgen voor een levendige en aantrekkelijke binnenstad;
• het vergroten van betrokkenheid van inwoners en bezoekers bij het cultureel erfgoed in Zutphen, bijv. door panden publiek toegankelijk te maken.
Architect Marc à Campo vertelt in het kort over het ontstaan, de doelstellingen en de geschiedenis van het Wijnhuisfonds, met de belangrijkste ‘wapenfeiten’ van het nu bijna 100 jaar oude fonds. Het fonds redde niet alleen veel gebouwen van de sloophamer, maar wist bijvoorbeeld ook de aanleg van autobanen dwars door Zutphen tegen te houden.
Meer in het algemeen zal de lezing gaan over het spanningsveld tussen ‘vooruitgang’, vooruitgangsgeloof en behoud van erfgoed. Moderne architectuur c/q stedenbouw en monumentenzorg staan op gespannen voet met elkaar. In de lezing gaan we terug naar het begin van de vorige eeuw toen tegelijkertijd overal in het land de monumentenzorg van de grond kwam (het Wijnhuisfonds in 1927), maar tegelijk ook het vooruitgangsgeloof van de moderne architectuur.
Is ‘vooruitgang’ niet gewoon een ander woord voor ‘mode’?

Marc a Campo, geboren in 1954, is aan de TU in Delft afgestudeerd in bouwkunde. Hij is bestuurslid van de Stichting Wijnhuisfonds Zutphen. Was medewerker van Jan Rietveld architectenbureau Amsterdam. A Campo is partner ADP architecten (thans ACAMPO architecten)in Amsterdam en heeft les gegeven aan o.a. TU Delft, Rietveld Academie en Academie van Bouwkunst. Is bestuurslid van onder andere Weyland de Jong en Diogenes Amsterdam.

Toegangskaarten:
Toegangskaarten kunnen worden besteld via de blauwe knop bovenaan deze pagina of gekocht aan de kassa.
Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar lezingen@kunstkringruurlo.nl