Kerst-Inn 2019

Kerst-Inn 2019

Zaterdag 14 december 2019
Twee uitvoeringen: 16.30 uur en 19.30 uur
Deur gaat half uur voor aanvang open

Plaats: Dorpskerk Ruurlo

Terugblik
Veertigste Kerst-Inn inderdaad verrassend anders

De Kerst-Inn zou dit jaar heel anders worden dan in de 39 vorige jaren. Die belofte werd waargemaakt op zaterdagavond 15 december. Een mooi thematisch programma en een sfeervolle verlichting in de nieuw ingerichte Dorpskerk van Ruurlo maakten de veertigste Kerst-Inn tot een bijzonder evenement. De kerk zat tot de nok vol.

 
Toen de deuren om 19.00 uur open gingen stonden er al lange rijen wachtenden buiten in de kou. Op een gegeven moment werden de deuren weer gesloten, de kerk was vol! Naar schatting waren er toen meer dan 250 bezoekers binnen. Meer was uit veiligheidsoverwegingen niet verantwoord. Een aantal mensen moest helaas onverrichter zake naar huis.
De thema’s Geloof, Hoop & Liefde en Verleden, Heden & Toekomst kwamen terug in de vele liederen en ook in de door leerlingen van de basisscholen geschreven verhalen. Er was door Yvon Taken een samengesteld koor geformeerd, bestaande uit Sing a Song (dirigent Karin Hukker), @Seven (dirigent Ester Wiegerinck) en het Kerst-Inn 2018 Projectkoor (dirigent Yvon Taken). Deze koren met hun solisten en de begeleidende musici zorgden – soms apart, maar vaak samen – voor een indrukwekkend concert. Verrassend was ook het optreden van Arjan Ribbers, Merel Lievestro en Thomas Roessink met een intermezzo op trompet vanaf de opbouw met tribune boven in de kerk.

Linda Spenkelink leest haar winnende verhaal!

Schrijfwedstrijd
Ook de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Ruurlose basischolen waren met de thema’s aan de slag gegaan. Dat leidde tot tientallen verhalen, waarvan de jury, bestaande uit de redactie van Achterhoek Nieuws, er uiteindelijk drie heeft geselecteerd als potentiële winnaars. De winnaar werd tijdens de Kerst-Inn bekend gemaakt. Linde Spenkelink van de Daltonschool Willibrordus mocht haar winnende verhaal voorlezen. Best spannend voor zo’n groot publiek! Alle drie genomineerde verhalen en het juryrapport zijn hier te lezen.

Hoe verder?
Enkele leden van de werkgroep nemen afscheid. Er is versterking nodig. Gaan we volgend jaar op deze voet verder? Of moet het anders? Iedereen die daar een mening over heeft en wil meedenken en meewerken, wordt uitgenodigd te mailen naar kerst-inn@kunstkringruurlo.nl of te bellen met 06 50 68 52 35.

 

 


 

40e Kerst-Inn op 15 december
Verrassend anders!
 
De Kerst-Inn op zaterdagavond 15 december in de Dorpskerk van Ruurlo is niet te vergelijken met die van de afgelopen jaren. Daarvoor zijn twee belangrijke redenen. De nieuwe indeling van de Dorpskerk vraagt om een andere opzet. Het 40-jarig jubileum is alle aanleiding om de Kerst-Inn dit jaar extra feestelijk te maken.

 
Wat niet verandert, is de inbreng van heel veel muzikaal talent uit Ruurlo. De koren Sing a Song en @Seven laten hun stem horen. Daarnaast komt er een speciaal Kerst-Inn 2018 projectkoor. Verder is een belangrijke rol weggelegd voor een aantal solisten, allemaal uit Ruurlo. Ook de muzikale begeleiding op o.m. vleugel, dwarsfluit, gitaar, percussie en aardedrum wordt verzorgd door musici uit Ruurlo. Het aloude principe van ‘Ruurloërs musiceren voor Ruurloërs’ blijft dus gehandhaafd. 

Klik hier voor de programmafolder

 

 

 

Yvon Taken ontwikkelde het concept voor de 40e Kerst-Inn en leidt het projectkoor Kerst-Inn 2018


Karin Hukker (Sing a Song) en Ester Wiegerinck (koor @Seven) dirigeren niet alleen een koor, maar zingen zelf ook nog solo en begeleiden de koren op vleugel en dwarsfluit

Thema
 
Yvon Taken uit Ruurlo tekent voor het programma. Zij heeft ook de regie en dirigeert het projectkoor. Daarbij werkt zij nauw samen met Karin Hukker, dirigente van Sing a Song, en Ester Wiegerinck, dirigente van @Seven.
Yvon heeft een inhoudelijk en muzikaal concept ontwikkeld met als belangrijke thema’s: Geloof, Hoop, Liefde en Verleden, Heden, Toekomst. In de gesproken teksten en vooral in de vele liederen vormen deze thema’s de rode draad.

 

Schrijfwedstrijd voor scholieren
 
Yvon Taken schreef ook een spannend verhaal over zes kinderen die een schatkist ontdekken met daarin drie hartenmunten met de woorden Geloof, Hoop, Liefde en Verleden, Heden, Toekomst. Met deze magische munten kunnen de kinderen – geïnspireerd door geloof, hoop en liefde – heden, verleden en toekomst (her)schrijven en een eigen invulling geven. Leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Ruurlose basisscholen zijn uitgenodigd – uitgedaagd? – om hun fantasie de ruimte te geven en hierover verhalen te schrijven. Er worden drie verhalen door een jury genomineerd. Deze worden op 11 en 18 december gepubliceerd in Achterhoek Nieuws en op deze website. Het winnende verhaal zal worden voorgelezen tijdens de Kerst-Inn.

Lees hier het Kerst Inn 2018 Verhaal
                        Voor Scholieren – De Schatkist En De Drie Magische Harten Munten.pdf

    
Lees hier het vervolg
: de 3 door basisscholieren geschreven en door de jury genomineerde verhalen:
   

Linde


Jasmijn & Lieloe

Kerst-Inn-2018 Juryrapport verhalen 2018.pdf   

Het winnende Kerst-Inn-2018 Verhaal.pdf van Linde Spenkelink van Daltonschool Willibrordus
 
Lees hier beide andere genomineerde verhalen:
Kerst-Inn-2018 Verhaal 2.pdf (Lieloe Schurink en Jasmijn Esser van de Kerst Zwartschool)
Kerst-Inn-2018 Verhaal 3.pdf (Jimmy Luesink, Sil van de Graaf en Gijs van den Berg van de Kerst Zwartschool )

 

 

Vol = vol!

De Kerst-Inn begint zaterdag 15 december om 19.30 uur. De deur van de Dorpskerk gaat om 19.00 uur (niet eerder!) open. Het aantal zitplaatsen is beperkt. Wie het eerst komt heeft de keuze uit de mooiste plaatsen. Laatkomers hebben mogelijk een minder goed zicht op het podium en de uitvoerende musici. Vol is vol!

Vrijwillige bijdrage

De entree is gratis. Er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de Noodhulp en de Kerstpakkettenactie van de Berkellandse kerken.

  

Programmafolder