Zingen

Zingen

Wegens het coronavirus kan er nog niet
gezongen worden in groepen.

Docente Yvonne Taken

Zingen met Ziel en Zaligheid
In het voorjaar van 2018 is er gestart met de cursus ‘Zingen met ziel en zaligheid’ onder leiding van docente Yvon Taken. Inmiddels zijn er een aantal vervolgcursussen geweest en de groep van dit voorjaar heeft zelfs een uitvoering gegeven met publiek. Het was een groot succes.
Daarom willen wij voor het seizoen 2019-2020 deze cursus graag weer in ons programma opnemen.

‘In de ogen zien wij de ziel – In de stem horen wij de ziel’ is een oude wijsheid. Zingen is een van meest dynamische manieren om onszelf uit te drukken, in gezamenlijkheid aan een lied werken en dit uitvoeren is een van de krachtigste vormen om je geraakt en opgenomen te voelen. Yvon Taken wil met haar muzikale inbreng, haar ervaringen en haar kennis de cursisten meenemen in dit boeiende proces van jezelf laten horen, maar vooral ook laten ervaren hoe verrijkend en plezierig het is om samen te zingen!
Yvon Taken wil met haar muzikale inbreng, haar ervaringen en haar kennis de cursisten meenemen in dit boeiende proces van jezelf laten horen, maar vooral ook laten ervaren hoe verrijkend en plezierig het is om samen te zingen!
Aan bod komen onderwerpen als stemgebruik, stemontwikkeling, stemexpressie, stembeleving en stemsamenwerking. Zij is niet op zoek naar een nieuwe Voice of Holland, zij nodigt iedereen uit die het fijn vindt om te zingen, of je daarvoor nou veel of minder talent hebt. En wie weet huist er in jou een onvermoede, nog niet aangeboorde aanleg.

Veel cursisten ontdekten al dat het plezier in zingen wordt vergroot door samen te doen met anderen

Over Yvon Taken?

Yvon Taken vertelt over zichzelf:
‘Mijn naam is Yvon Taken. Ik woon al vele jaren met heel veel plezier met mijn familie in het prachtige buitengebied van Ruurlo. Een van mijn grote muzikale liefdes is het zingen en het begeleiden van koren en ensembles. Werken aan de ontwikkeling van de zangstem van kind tot volwassenheid, het beleven van samen zingen, van elkaar ontmoeten in een lied en daarmee dienstbaar zijn aan elkaar en anderen, mondt uit in een verrassende wisselwerking tussen zanger en luisteraar.’

‘De afgelopen jaren heeft mijn verblijf in Egypte ervoor gezorgd dat ik in de tempels van Egypte veelvuldig heb kunnen werken met ‘De Helende Stem’ als een bijzonder mooi en subtiel instrument, met name in de prachtige en zo bijzondere Tempel van Sety I in Abydos. Een tempel die een belangrijke plek heeft in mijn hart. Mijn verblijf in Egypte bracht me een enorme verdieping en kennis over hoe onze stem therapeutisch kan worden ingezet als een helend instrument.’